menu

Makine Bakım

Başvur

Makine Bakım

İşyerindeki karmaşık olmayan makina, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve rutin arızaların onarımlarını gerçekleştiren kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makina, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması, Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma ve çeşitli talaşlı işlemler ile ölçme, kaynak yapma (elektrik ark, oksi-asetilen ve toz/gaz altı kaynağı) ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında hidrolik, pnömatik ayarlar ile hizalama, dengeleme ve merkezleme türünden mekanik ayarları yapan kişidir.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI,

Makine Bakımcı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Çalışılan yeri düzenlemek
 • Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
 • Bakım, onarım ve kurulum işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak
 • Makinalar ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Makinaların parça değişimini gerçekleştirmek
 • Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Makina ayarlarını yapmak
 • Makinalar ile ilgili rutin onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
 • Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
 • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.