menu

Amaçlar

Amaçlar

 Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunan firmalara yönelik Eğitim, Danışmanlık, Test ve Ölçüm hizmetleri sunmayı kendisine amaç edinmiş bir kuruluştur.