menu

Kalite Politikamız

  • Laboratuvar hizmetlerini; TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 9001 kurallarına eksiksiz ve sürekli uyarak, sürdürülebilirliği sağlayarak, sürekli iyileştirerek ve standart ve yasal şartların gerekliliklerini karşılayacak şekilde sunmak,
  • Hizmetlerimizi gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak yürütmek ve talepleri zamanında karşılamak,
  • Meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre muayene ve deneyleri gerçekleştirmek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunmak,
  • Uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet sunduğumuz kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,
  • Hizmetlerimiz için tecrübeli, uzman, kalifiye personel istihdam etmek, planlı ve sürekli eğitim anlayışıyla niteliklerini sürekli iyileştirmek,
  • Sanayinin ve kamunun taleplerini zamanında ve en üst seviyede karşılayarak, daha kaliteli ve üstün teknik hizmet sunmak,
  • Faaliyetlerimizi İnsan Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre faktörlerini dikkate alarak, doğanın, floranın ve doğal kaynakların koruyarak sunmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde kaliteyi, gizliliği ve güvenirliliği esas kılmak.