menu

Açık Rıza Metni

MEGEM Endüstriyel Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Açık Rıza Metni

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla MEGEM Endüstriyel Mesleki Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“MEGEM” veya “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla MEGEM veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtildiği şekilde toplanmasına, işlenmesine, veri tabanında tutularak periyodik olarak güncellenmesine ve saklanmasına gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 3. Kişilerle, Şirket’in ortağı olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne ve ortağın hakimiyetinin bulunduğu grup şirketlerine, faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığı (bankalara, akreditasyon kurumlarına (örneğin TURKAK), BEBKA vb birliklere, denetçilerine, ihale sürecinde ilgili şirketlere, servis şoförlerine/firmalarına, sigorta şirketlerine, hukuk danışmanı, hukuk ve arabuluculuk bürolarına, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitmenlerine/firmalarına, MEGEM tarafından aldırılan ve aldırılacak eğitimlere ilişkin firmalara/eğitmenlere vb) ve/veya birlikte çalıştığı kuruluşlarla, reklam/tanıtım amaçlı basın yayın kuruluşlarına, Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile yine yurt içinde ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişiler ile paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından tutulmasına muvafakat ediyorum. Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi,

 

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, 3. Kişilere ait paylaştığım verilerle ilgili veri sahibinden rıza aldığımı, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi,

 

Kabul ediyorum ( )

Kabul etmiyorum ( )

 

Ad Soyad:

Tarih: